Erfgoedhalte Zillebeke

Bedevaart

De Ieperse graveur Guillaume de Thielt (+1653) maakte dit bedevaartvaantje voor "'t Heilig Kruus van Zillebeke". Dergelijke vaantjes werden door de bedevaarders mee naar huis meegenomen als bewijs van devotie, maar ook als gelukbrengers en als bescherming tegen kwaad en onheil. Op dit vaantje bemerken we één van de oudste dorps- en kerkgezichten van Zillebeke. In deze kerk berust nog altijd de relikwie van het Heilig Kruis die vereerd wordt ter gelegenheid van de boetetocht op Goede Vrijdag. Vroeger waren er jaarlijks 2 kermissen: één op de eerste zondag na 3 mei (het Kruisvindingsfeest), de andere op de laatste zondag van augustus. Enkel de augustuskermis vindt nu nog plaats.

Sint-Catharinakerk

De linkse foto van de bekende Ieperse fotografen Antony dateert van 1912. Het kiekje werd genomen vanaf de huidige Seelbachdreef. Vooraan lopen Bertha Lewyllie (links) en Maria Vandenbussche (rechts). We weten dat Zillebeke in 1102 een kapel met één beuk had. Tijdens de 14de eeuw werd ze verbouwd tot een gotische kerk, die in 1578 door de Geuzen werd verwoest. In het begin van de 17de eeuw werd er een nieuwe kerk gebouwd, die in 1890 een beschermd monument werd. Na de Eerste Wereldoorlog, werd de Sint-Catharinakerk in 1923-1924 heropgebouwd naar de plannen van de Ieperse architect Georges Lernould. De nieuwe kerk is een getrouwe weergave van de vooroorlogse kerk, zij het dat ze aan de oostzijde met 6 meter werd verlengd en de toren minder spits werd. (Foto Antony d'Ypres)

De rechtse opname dateert van tijdens de Eerste Slag bij Ieper, einde oktober 1914. In de meisjesschool, nu de Vrije Basisschool, hebben de Britten een medische hulppost ondergebracht, vandaar de Rode Kruisvlag. Rechts op de foto bemerken we mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. (Foto Imperial War Museum)

Zillebeke-dorp in 1919

Het dorp is totaal verwoest en van de kerk rest alleen een hoopje puin. Op de achtergrond zien we de heuvelrug met onder andere Hill 60. Op de voorgrond bemerken we "Durham Cemetery", dat zich op de hoek van de huidige Maaldestedestraat en de Wulvestraat bevond. Deze begraafplaats kreeg haar naam van de 1st Durham Light Infantry. Ze ontstond naast de medische hulppost die zich in de meisjesschool bevond. Na de Eerste Wereldoorlog werden de stoffelijke overschotten naar Perth Cemetery (China Wall) overgebracht. Eén graf kon niet teruggevonden worden en wordt daarom met een speciale zerk op deze begraafplaats in eer gehouden.

Viering van de baron

Op 1 september 1909 werd baron Gaston de Vinck uitgebreid gehuldigd ter gelegenheid van zijn 25-jarig burgemeesterschap. De huizen waren met vlaggen en wimpels versierd. Op de dorpsplaats, hier nog met kasseistenen, werd ter ere van de gevierde een jubelcantate gezongen door de scholen van Zillebeke, begeleid door een Iepers orkest.

Wederopbouw en kermis

We zijn december 1922, in volle wederopbouw. De meeste huizen zijn reeds heropgebouwd, maar de kerk ligt nog in puin. Op de voorgrond zien we nog een woonbarak. Op de achtergrond schildert Felix Thoma het opschrift op de zijgevel van het café "Hof van Commerce". Dit gebouw staat er nog steeds, maar is al vele decennia geen drankgelegenheid meer.

In het begin van de jaren 1960 ondervindt de kermis, op het gekasseide dorpsplein, nog niet veel hinder van het door-gaand verkeer. De kermismolen rechts heeft er nog steeds haar vaste stek.
Links bemerken we de benzinepomp van Roger Morreel van café "Sint-Sebastiaan".

Vredesstoet en fanfare

Op zondag 1 juli 1945 trok een vredes-stoet door de straten van Zillebeke. De deelnemers brachten op een ludieke manier de oorlogstijd in herinnering en huldigden de gedeporteerden en de werkweigeraars. We zien de openingsgroep (met Oscar Ide, Palmer Masschelein, Roger Ide, Godfried Coopman en Jozef Vandenbroucke) in de bocht nabij de toenmalige bakkerij Oscar Vanthuyne. Rechts zien we het schoolhuis en de muur van de speelplaats van de jongensschool.

Op de rechtse foto zien we dezelfde plek 35 jaar later. De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia trekt op 17 augustus 1980 ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan door het dorp. De fanfare, intussen harmonie geworden, viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Tussen 1945 en 1980 is het straatbeeld al heel wat gewijzigd: de schoolmuur is beduidend lager geworden en op de achtergrond heeft de smidse van Joseph Cornette plaats gemaakt voor de elektriciteitszaak van Gery Vanacker. Let ook op het raamkozijn en de lantaarnpaal rechtsboven.

Fotogalerij erfgoedhalte Zillebeke