Erfgoedhalte Ieper - Gerechtsgebouw

Plannen voor een nieuw gerechtsgebouw

Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal bleef, net zoals heel Ieper, niet gespaard van het oorlogsgeweld. Na de oorlog had men echter andere plannen voor het oostelijke uiteinde van de Ieperse Grote Markt.

De eerste plannen van het nieuwe gerechtsgebouw, getekend door de Ieperse stadsarchitect Jules Coomans, verschillen duidelijk van het uiteindelijk gerealiseerde bouwwerk. Deze tekening van de toren sneuvelde om nog onbekende redenen. Er kwam een nieuw type in de plaats. Het ingekleurde plan is een uniek exemplaar waarop een neo-gotische toren staat afgebeeld.

Bouwwerf

De werken aan het Justitiepaleis startten in 1924. Vier jaar later, op de foto uit 1928, merk je dat de eerste verdieping en de volledige dakconstructie nog gebouwd moest worden. Het jaar daarop, in 1929, waren de werken al een heel eind gevorderd. Enkel de toren stond nog in de stellingen. Naast de wederopbouw van de belangrijkste overheidsgebouwen, met uitzondering van de Lakenhallen, had ook de rest van de stad tegen het einde van de jaren twintig een ingrijpende gedaanteverwisseling ondergaan. In 1928 was de Grote Markt zo goed als volledig herbouwd.

Inhuldiging?

Al vrij vroeg, op 25 februari 1929, verhuisden de diensten van het Ieperse Vredegerecht naar hun nieuwe werkplek. Later volgde de Rechtbank van Eerste Aanleg. Tot dan had deze instelling onderdak gevonden in de gewezen infanteriekazerne in de De Montstraat. De officiële inhuldiging volgde niet onmiddellijk. In een krantenartikel van 29 maart 1930 uit Het Ypersche staat te lezen dat men, wegens de desinteresse van de gouverneur, dat jaar geen inhuldiging meer moest verwachten. Van een inhuldiging is er verder geen sprake meer.

Plechtigheden aan de voordeur

Omdat de prestigieuze Lakenhallen en het Stadhuis nog lange tijd in de stellingen stonden en dus niet konden gebruikt worden als kader voor officiële gelegenheden en vooral voor de obligate groepsfoto, koos men regelmatig andere gebouwen op de Ieperse Grote Markt. Niet alleen het oude Kasselrijgebouw, maar ook de Rechtbank van Eerste Aanleg deden nu en dan dienst als alternatief. Dit vooral omdat de trappen voor het gebouw en het marktplein de nodige ruimte boden voor grotere groepen. Zowel de leden van de harmonie van de firma Picanol als de misviering ter gelegenheid van de Thuyndagprocessie werden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg vereeuwigd.

Het Gerechtsgebouw anno 1967

De foto van het gerechtsgebouw werd genomen vanaf de Belforttoren. Je merkt dat de markt vóór de rechtbank er net iets anders uitzag dan vandaag. De rechtbank had in die tijd een parking voor de deur en de rijrichting in de Korte Torhoutstraat en de Meensestraat was anders.

Moderne uitbereidingen

Tot op vandaag is de functie en de architectuur van het gebouw onveranderd gebleven. Toch was het gerechtsgebouw de laatste jaren aan uitbreiding en modernisering toe. Het vroegere politiekantoor langs de Korte Torhoutstraat moest plaats maken voor een nieuwe vleugel van de rechtbank. Dit zonder evenwel komaf te maken met de oude ommuring van de site, een relict van het voormalige Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.