Erfgoedhalte Hollebeke

Kerk

Al sinds de middeleeuwen is Hollebeke een bloeiend bedevaartsoord met als jaarlijks hoogtepunt de noveen van 8 tot 16 september ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte. Hollebeke is de ”eerste statie” van de bedevaart van de ”Drie Maria’s”. Daarna trekken de pelgrims naar Dadizele en Linselles (Noord-Frankrijk). In de Geuzentijd verdween het aloude mirakelbeeld. Een nieuw beeld werd gemaakt in het begin van de jaren 1600 en ging verloren in 1914-‘18. Onder impuls van pastoor Paul De Lodder werd in 1942 een nieuw beeld ingewijd, een getrouwe kopie van het oude.

De kerk werd volledig vernield in oktober 1914. De vooroorlogse kerk had duidelijk een Romaans verleden, waarvan de ”vieringtoren” getuigt. De belangrijkste verbouwingen (het koor) gebeurden in de 14de eeuw. De kruisbeuken werden na de Geuzentijd boven Romaanse grondvesten herbouwd. In 1877 werd het schip verbouwd door de Kortrijkse bouwmeester Arthur Croquison.

Het gemeentehuis

Het gemeentehuis was voor de oorlog gevestigd in de herberg ”A la maison communale”. De raadszittingen vonden plaats in een zaal die ook voor andere aangelegenheden gebruikt werd. Links zien we een deel van de Neerwaastenstraat met vooraan de hoeve van Pieter Spinnewijn en Sidonie Menu. Ze werd na de oorlog herbouwd en bewoond door hun nakomelingen.

De herberg ”In ‘t Stadhuis” werd na de oorlog op dezelfde plaats heropgebouwd, maar fungeerde niet langer als zetel van het gemeentebestuur. In zitting van 5 februari 1923 keurde de gemeenteraad immers het plan goed voor een nieuw gemeentehuis in de Neerwaastensestraat.
In deze straat werd na WO I ook het kloostergebouw opgetrokken. Op 1 mei 1924 konden de Zusters van Liefde van Heule er hun intrek nemen. Bemerk de (toen nog) vrij hoge omheiningsmuur. Bij regenweer werd het dorpsplein in een modderpoel herschapen. Van elektriciteitsvoorziening was op dat ogenblik nog geen sprake.

De Eerste Wereldoorlog

Hollebeke werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig vernield. Al in de Eerste Slag bij Ieper (oktober – november 1914) moest het dorp het ontgelden. Op deze Duitse foto van 15 juli 1915 staan nog enkele huizen overeind, zoals het café ”In De Slachter”. Op de achtergrond de fel beschadigde kerk.

Op deze latere opname (1916) heeft het oorlogsgeweld nog meer vernielingen veroorzaakt. De kerk, het kerkhof en vrijwel alle huizen zijn tot een puinhoop herleid. In de verte bemerken we wat nog overblijft van het klooster, het bejaardentehuis en de schoolgebouwen langs de huidige Komenseweg. Vooraan poseren Duitse militairen bij een ”décauville” (smalspoor).

Het Interbellum

Fraaie foto (ca 1925-1930) van de smidse van Jules Degryse – Emma Mahieu en de dorpswinkel van Nathalie Vansuyt – Braem en haar dochter Julie Vansuyt. Beide woningen (de huidige woningen Dorp 20 en 22) ondergingen in de voorbije decennia een ware metamorfose. Links zien we nog een deel van de pastoriemuur.

Dorpszicht circa 1946

De neogotische kerk van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte werd gebouwd naar een ontwerp van de Komense architect Maurice Dujardin, die zich liet inspireren door de Kortrijkse Onze-Lieve-Vrouwkerk. Ze vertoont geen gelijkenis met de vooroorlogse kerk. De bouwwerken werden in 1923 aangevat en waren voltooid in 1924. De fragmentair uitgewerkte dakkapellen, het torenuurwerk, de omheiningsmuur van de kerk en de populieren zijn inmiddels verdwenen.

Hollebeke feest!

Naast de jaarlijkse kermis, werden ook andere gelegenheden aangegrepen om de feestmuts op te zetten. De aanstelling van een pastoor of burgemeester ging steevast gepaard met een heuse stoet waaraan alle verenigingen deelnamen. Op deze foto van 10 maart 1957 heten de kinderen pastoor Georges Pringiers welkom. Café-slagerij ” Het Gouden Zwijntje” en café ”De Krone” werden in de loop der jaren gesloopt.

Hollebeke vierde op grootse wijze zijn duizendjarig bestaan op 6 juli 1969. Met een prachtige stoet brachten de inwoners 1000 jaar geschiedenis van Hollebeke kleurrijk in beeld.
Tussen de menigte toeschouwers komt op de dorpsplaats ”de eerste trein in Hollebeke” aan. De spoorlijn Kortrijk – Komen – Ieper werd in januari 1854 officieel in dienst gesteld. In 1981 werd de treinhalte Hollebeke afgeschaft.

Fotogalerij erfgoedhalte Hollebeke