Erfgoedhalte Brielen

De school

In 1739 kreeg Brielen een school, ‘schoolhuys’ genaamd, die gelegen was waar Mario Corneillie nu woont. Rond 1866 werd er een nieuwe school gezet op de hoek van de Brielense straat. Het eerste schoolhoofd Valerius Lobbedey werd in 1885 opgevolgd door René Grillet, hier op een foto uit 1911. Dit gebouw werd volledig met de grond gelijkgemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Net als vele Brielenaars vluchtte meester Grillet naar Frankrijk. Na de oorlog stond hij opnieuw voor zijn klas in Brielen. De leerlingen vonden een onderkomen in de barakken van het Koning Albert Fonds. Het was er ijskoud in de winter en snikheet in de zomer. Einde juli 1920 poseerde hij met zijn leerlingen en de portretten van het vorstenpaar Albert en Elisabeth voor zijn barak.

Brielen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Deze Duitse luchtfoto van Brielen werd op 13 september 1915 genomen door Oberleutnant Freiherr Dietrich von Kanne. Het dorp was nog niet vernietigd en de Britse loopgraven zijn bijzonder goed zichtbaar. Dwars door het dorp loopt de Veurnseweg waar de huidige Brielensestraat op uitmondt.
In de eerste oorlogsmaanden werd het dorp geconfronteerd met grote stromen vluchtelingen. Vooral tijdens de Tweede slag bij Ieper (april 1915) verliet het grootste deel van de Brielenaars hun woning. Bij krijgsbevel van 8 februari 1916 werd de volledige gemeente ontruimd.

Brielen en zijn cafés

Op deze foto uit 1945 van Brielen kermis zien we de uitgelaten dorpsbewoners met op achtergrond rechts het Gemeentehuis en links café De Maalderij dat tegenover De Tram lag. Omdat Brielen geen dorpsplein heeft vervult de hoek, gevormd door de jongensschool en café De Tram, sedert de jaren 1940 deze functie. Cafébaas Odiel ‘Dielten’ Deberdt en De Tram oefenden een grote aantrekkingskracht uit op de Brielense jongelui. Hij gaf de kinderen al eens een munt zodat ze er gratis op de biljart konden spelen en op de kiezelbaan naar Vlamertinge konden ze zich amuseren met hun schietlap. Ook meester Beele van de gemeentelijke jongensschool had zijn handen mee vol met deze kwajongens. De school zelf stopte in 1967 en verhuisde naar de meisjesschool. Deze foto van de speelkoer werd genomen tijdens dit laatste schooljaar. We zien nog de toiletten die kort nadien afgebroken werden. De poort bleef staan tot midden jaren tachtig.

Brielen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Eind mei 1940 bereikten de eerste vijandelijke bommen Ieper en omgeving. De meeste Brielenaars sloegen op de vlucht en een peloton Duitse troepen nam zijn intrek in het dorp. Ook de Opel Blitz maakte zijn entree in Brielen. Want de paarden die in 1941 nog dienst deden werden vervangen door gemechaniseerd materiaal. De speelplaats van de jongensschool werd gebruikt om onderhoud en herstellingen uit te voeren aan Duitse auto’s, sidecars en moto’s.

De kermis

De Brielenaars hadden decennialang twee kermissen tot een referendum in de jaren zeventig besliste dat één kermis voldeed. De fut was er toen al uit en het was wachten tot Gerard Denuwelaere, Jan Vanhaute en Guido Merlevede in 1977 het nieuwe kermiscomité oprichtten. Tijdens hun eerste kermis in 1978 bracht de kattenkoningin een bezoek aan de rommelmarkt. Ze zat in een Mercedes en werd geflankeerd door een voor de gelegenheid verkozen prinsenpaartje. Links op de foto zien we een braakliggend terrein waar nu voormalig schoolhoofd Paul Lepla woont.

Vanaf 1981 werd op het oude jongensschoolplein het aperitiefconcert georganiseerd. Het overweldigende succes dwong het team van Herbert Bossaert om er een decennium later opnieuw een lokaal Brielens gebeuren van te maken. Op deze foto uit 1997 zien we de Brielenaars in het gezelschap van het kersverse reuzenkoppel Korre en Nele.

OC Den Briel

Op 11 februari 1979 besliste de gemeenteraad van Ieper de vroegere gemeenteschool om te bouwen tot ontmoetingscentrum. Aan de twee bestaande klassen werd een zaal en een sanitair complex gebouwd. 20 jaar later bleken de muren de houten dakconstructie moeilijk te kunnen dragen en werd ‘Den Briel’ eind 2002 gesloopt wegens instortingsgevaar.

Eén jaar later kwam er een nieuwe, grotere ‘Den Briel’. Want de steeds maar aangroeiende Brielense bevolking vond de vorige zaal te klein. De Brielenaars hielpen via de Vzw Brielen Verenigd dan ook mee investeren in het gebouw en plukken er nog steeds de vruchten van. Het OC werd in 2003 ingehuldigd met Brielen Kermis.